12.9.2014

Engagemang i arbetet ger resultat

Agnico Eagle malmprospektering beställde 2014 borrningsarbete i Kittiläregionen av MK Core Drilling.